Informace o krátkých pozicích

Od 1. listopadu 2012 je v České republice přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (nařízení o prodeji na krátko). Nařízení o prodeji na krátko stanoví investorům povinnost oznámit orgánům dohledu významné čisté krátké pozice. České národní bance musí být oznámeny čisté krátké pozice v některých akciích a ve státních dluhopisech České republiky.

Oznámení České národní bance

České národní bance se oznamuje čistá krátká pozice v akciích, která dosáhne nebo poklesne pod 0,1 % základního kapitálu společnosti. Oznámení musí být dále učiněno pro každou 0,1 % nad minimální prahovou hodnotou.

ČNB se rovněž oznamuje čistá krátká pozice ve státních dluhopisech České republiky a nekrytá pozice ve swapu úvěrového selhání na státní dluhopisy České republiky. Evropský orgán dohledu (ESMA) uveřejňuje prahové hodnoty platné pro jednotlivé členské státy, které zakládají tuto oznamovací povinnost.

Oznámení se České národní bance zasílají prostřednictvím internetové aplikace SDAT. Pro její využívání je nezbytná registrace držitele čisté krátké pozice, která se provádí vyplněním registračního formuláře (xlsx, 43 kB) a jeho zasláním (společně s požadovanými přílohami) na adresu shortselling@cnb.cz. Postup práce s aplikací SDAT je popsán v uživatelském manuálu (pdf, 2,4 MB).

Zveřejňování čistých krátkých pozic v akciích

Čistá krátká pozice v akciích, která dosáhne nebo poklesne pod 0,5 % základního kapitálu společnosti a dále každá 0,1 % nad tímto prahem je zveřejňována Českou národní bankou prostřednictvím internetové aplikace Informace o krátkých pozicích.