Projekt CRÚ2

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

V současné době probíhá v ČNB vývoj nového Centrálního registru úvěrů (CRÚ2), jehož podkladová datová vrstva bude složena z dat AnaCredit, potažmo RIAD. Překlopení CRÚ na data AnaCredit ušetří bankám náklady, které mají s aktuálně duplicitním reportingem úvěrových dat do AnaCredit a CRÚ.

Systém CRÚ2 bude umožňovat bankám přístup k datům přes webové služby, a rovněž pomocí uživatelského rozhraní – webové aplikace. Webové služby CRUAWS a aplikace CRÚ2 jsou již bankám k dispozici v rámci ročního testovacího provozu. Doba trvání tohoto provozu je naplánována do konce roku 2024. Do tohoto období slouží data systému CRÚ2 pouze pro interní testovací účely a nelze je využívat pro závazné posuzování bonity klienta. Jinými slovy, není možné odpojit stávající systém CRÚ do jeho úplného vypnutí ze strany ČNB, které je nyní naplánováno na 1.1. 2025 viz harmonogram.

Zde naleznete aktuální informace o projektu CRÚ2.


 • 22. 3. 2024 - Zpřístupněna nová verze aplikace CRÚ2
  • Došlo k odstranění problému některých bank se zobrazováním výstupů, kde je parametrem datumové pole
  • Přidána nová funkcionalita umožnujicí přepuntí mezi sestavami ÚZG a ÚZA přes Období (přenesení klienta a daného období), či přenesení původně nastaveného rozsahu období mezi sestavami přes RIAD-IDK
  • Veškerá dokumentace k systému CRÚ2 aktualizována a přesunuta do aplikace CRÚ2 - Dokumentace (dostupné pouze v mezibankovní síti)
 • 15. 3. 2024 - Doplnění atributu PLATNOST_K do všech sestav CRÚ2 dosažitelných přes WS i aplikaci
 • 13. 2. 2024 - Spuštění webové aplikace CRÚ2. Bankám byla aplikace odprezentována na jednání s ČBA. Prezentace z jednání je dostupná v aplikaci CRÚ2 Dokumentace. Aplikace je dostupná pouze v mezibankovní síti.
 • 26. 10. 2023 - Zahájení testovacího provozu webových služeb nového systému CRÚ2 - kompletní informace k webovým službám CRUAWS naleznete v nejnovější verzi příručky a na interním webu CRÚ (dostupný pouze v mezibankovní síti).
 • 24. 10. 2023 - Publikace nové verze Příručky k webovým službám CRUAWS v. 1.3 (pdf, 259 kB), drobné úpravy dokumentace dostupné na interním webu CRÚ zde.
 • 19. 9. 2023 - Byl publikován obohacený soubor Přehled výstupních sestav. Soubor je nově doplněn o číselníky jednotlivých atributů, datové typy (formáty) atributů a další doplňující informace. Nový soubor Přehled výstupních sestav, atributů a číselníků je tak dostupný ke stažení na interním webu CRÚ zde.
 • 23. 8. 2023 - Publikace nové verze Příručky k webovým službám CRUAWS v. 1.2.
 • 21. 7. 2023 - Publikace nové verze Příručky k webovým službám CRUAWS v. 1.1.
 • 17. 7. 2023 - Byly upraveny příklady výstupních sestav přes aplikaci i WS (ÚZ-AGR, ÚZ-AGR Hromadné) dostupné zde (Informace k projektu CRÚ2 - interní web CRÚ).
 • 6. 6. 2023 - Bankám byly na jednání s ČBA odprezentovány struktury vytvořených výstupních sestav CRÚ2 společně s webovými službami. Prezentace, zápis z jednání a další dokumentace jsou dostupné na interním webu CRÚ, který je přístupný pouze v rámci mezibankovní sítě. Specifiace webových služeb CRUAWS je dostupná rovněž v Příručce pro uživatele – CRUAWS.

Veškeré dokumenty ohledně projektu CRÚ2 jsou k dispozici ke stažení pouze v aplikaci CRÚ2, která je dostupná pouze v mezibankovní síti (záložka Dokumentace). Níže je k zobrazení pouze dokumentace veřejná.


Veřejná dokumentace a informace k projektu CRÚ2:

Dokumentace ke sběru dat AnaCredit:

Dokumentace ke sběru dat RIAD:

 • Dostupná na stránce RIAD.
Termín Popis
duben 2021
 • Zahájení činnosti pracovní skupin v rámci ČBA dokončeno 
prosinec 2021
 • Zafixování požadavků na systém CRÚ2 dokončeno 
září 2022
 • Zahájení sběru dat FOP v AnaCredit dokončeno 
červen 2023
 • Publikace struktur výstupů CRÚ2, publikace podkladů k webovým službám CRÚ2 dokončeno 
2. pololetí 2023
 • Spuštění prostředí pro testování webových služeb dokončeno 
leden 2024
 • Zahájení sběru dat AnaCredit dle upravené metodiky pro potřeby CRÚ2 (účetní výkaz měsíčně) dokončeno
 • Zahájení pilotního (testovacího) provozu CRÚ2 dokončeno
únor 2024
 • Spuštění webové aplikace systému CRÚ2
leden – prosinec 2024
 • Souběžný provoz současného systému CRÚ a nového systému CRÚ2
  • Data systému CRÚ2 slouží do konce roku 2024 pouze pro interní testovací účely
leden 2025
 • Ukončení provozu současného systému CRÚ

 

Kontaktní adresa pro dotazy ohledně CRÚ2:

Kontaktní adresa pro dotazy ohledně vykazování AnaCredit:

Kontaktní adresa pro dotazy ohledně vykazování RIAD: