Zkorodovaná mince, jejíž reliéf je stále čitelný

Zkorodovaná mince může spadat dle míry poškození do skupiny běžně poškozených mincí nebo do skupiny nestandardně poškozených mincí.

Zkorodovaná mince je běžně poškozená, je-li její reliéf i přes působení koroze stále čitelný.

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové mince odmítnout.

Právnická osoba minci přijímá a nevrací do oběhu.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou minci přijímá a nevrací zpět do oběhu.

zkorodovana_bezna_01

zkorodovana_bezna_02

zkorodovana_bezna_03

zkorodovana_bezna_06

zkorodovana_bezna_07

zkorodovana_bezna_08

zkorodovana_bezna_09

zkorodovana_bezna_10

zkorodovana_bezna_11

zkorodovana_bezna_12

zkorodovana_bezna_13

zkorodovana_bezna_14

zkorodovana_bezna_15

zkorodovana_bezna_16

zkorodovana_bezna_17

zkorodovana_bezna_18

zkorodovana_bezna_19

zkorodovana_bezna_04

zkorodovana_bezna_05