Zašpiněná mince

Zašpiněná mince spadá do skupiny "mince opotřebené oběhem".

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou minci vrací zpět do oběhu.

Právnická osoba a směnárník takovou minci nevrací zpět do oběhu a předává ji ČNB.

zaspinena_01

zaspinena_02

zaspinena_03

zaspinena_04

zaspinena_05

zaspinena_06