Odřená mince

Odřená mince spadá do skupiny "mince opotřebené oběhem".

Fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou minci vrací zpět do oběhu.

Právnická osoba a směnárník takovou minci nevrací zpět do oběhu a předává ji ČNB.

odrena_01

odrena_02

odrena_03