Mince zkorodovaná tak, že reliéf je nečitelný

Zkorodovaná mince může spadat dle míry poškození do skupiny běžně poškozených mincí nebo do skupiny nestandardně poškozených mincí.

Mince zkorodovaná tak, že reliéf je nečitelný, spadá do skupiny nestandardně poškozených mincí.

Česká národní banka zadrží takovou minci bez náhrady.

Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou minci bez náhrady a předá ji České národní bance.

Ostatní subjekty mohou takovou minci odmítnout.

zkorodovana_nestandard_01

zkorodovana_nestandard_02

zkorodovana_nestandard_03

zkorodovana_nestandard_04